Česká Lípa a okolí

Kurz Tajemství pánevního dna si můžete zorganizovat u vás. 

minimálně 2-3 účastnice   (max. 7) 

Kurz docházkový v délce 6 x 120min. lekcí

Cena: 2100 Kč pro 2-3 ženy. 1800 Kč při 5-7 účastnicích. 

ČAS: 

Pracovní dny dopol/odpol;.  

Frekvence: 1x týdně; 1x za 14 dnů, 1x měsíčně;

Víkendy 2x pátek-sobota-neděle 

 

Cestovní náhrady (autem) 

Varianta do 20 km cca 270 Kč

Varianta do 30 km cca 420 Kč

Varianta u lektorky Česká Lípa/Stružnice      0 Kč